List of Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad with IFSC Codes in India


Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad IMPS IFSC Code YESB0LNSB01
Bank Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad
State MAHARASHTRA
District AURANGABAD
Branch Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad IMPS
Address LOKVIKAS BHAVAN, 10 SEVEN HILL COLONY, JALANA RAOD AURANGABAD 431001
Phone +912402341725
MICR 431661001
IFSC YESB0LNSB01
Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad LOKVIKAS NAGARI SAH BANK MAIN BR IFSC Code YESB0LNSB02
Bank Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad
State MAHARASHTRA
District AURANGABAD
Branch LOKVIKAS NAGARI SAH BANK MAIN BR
Address LOKVIKAS BHAVAN, 10 SEVEN HILL COLONY, JALANA RAOD AURANGABAD 431001
Phone +912402341724
MICR 431661002
IFSC YESB0LNSB02
Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad LOKVIKAS NAGARI SAH BANK GARKHEDA IFSC Code YESB0LNSB03
Bank Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad
State MAHARASHTRA
District AURANGABAD
Branch LOKVIKAS NAGARI SAH BANK GARKHEDA
Address CHETAK GHODA CHOUK, JAWAHAR COLONY, GARKHEDA PARISAR, AURANGABAD 431009
Phone +912402350228
MICR 431661003
IFSC YESB0LNSB03
Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad LOKVIKAS NAGARI SAH BANK CIDCO IFSC Code YESB0LNSB04
Bank Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad
State MAHARASHTRA
District AURANGABAD
Branch LOKVIKAS NAGARI SAH BANK CIDCO
Address PLOT NO. 12, KAMGAR CHOWK, JAI BHAVANI NAGAR ROAD, CIDCO, AURANGABAD 431003
Phone +912402474118
MICR 431661004
IFSC YESB0LNSB04
Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad LOKVIKAS NAGARI SAH BANK HUDCO IFSC Code YESB0LNSB05
Bank Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad
State MAHARASHTRA
District AURANGABAD
Branch LOKVIKAS NAGARI SAH BANK HUDCO
Address A-13, N-11, SUDARSHAN NAGAR, T.V. CENTER ROAD, HUDCO, AURANGABAD 431003
Phone +912402392481
MICR 431661005
IFSC YESB0LNSB05
Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad LOKVIKAS NAGARI SAH BANK KARMAD IFSC Code YESB0LNSB06
Bank Lokvikas Nagari Sahakari Bank Aurangabad
State MAHARASHTRA
District AURANGABAD
Branch LOKVIKAS NAGARI SAH BANK KARMAD
Address SHENTRA MIDC, MAIN ROAD, KARMAD, DIST. AURANGABAD 431007
Phone +912402623340
MICR 431661008
IFSC YESB0LNSB06
Page 1 of 2

Total Branches 12

IFSC Code Copied